Plusgirot

Utskriven av kund 2015.04.26

Transaktionskonto

Det bekväma föreningskontot

Ett transaktionskonto är kärnan i föreningens betalningsflöden och utgör basen för föreningens alla löpande in- och utbetalningar.

Fördelar med ett Transaktionskonto:

  • Alla föreningens in- och utbetalningar samlas på ett konto.
  • Flera tjänster kan anslutas till kontot, till exempel kort och kontokredit och det är möjligt att göra fastränteplaceringar.
  • Det är möjligt att ha flera valutaslag under ett och samma kontonummer.
  • Snabb och utförlig redovisning på kontot, vilket ger dig bra underlag för bokföring och likviditetsplanering.
  • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster.

Med ett transaktionskonto som ingår i Företagspaketet, får föreningen ett konto med PlusGironummer.