Plusgirot

Utskriven av kund 2016.02.06

PlusGirots historia

Behov av effektivare betalningsförmedling

För att tillgodose samhällets behov av effektivare betalningsförmedling tillsattes 1919 en utredning, som föreslog införandet av en "postcheckrörelse" i Sverige, efter mönster från kontinenten.

Första världskriget medförde sedan depression, arbetslöshet och sjunkande statsinkomster, och en besparingskommitté som tillsattes 1923 fann att en postgirorörelse, som nu blev benämningen, också skulle minska statens hantering av kontanter och därmed bli en sparfrämjande faktor.

Riksdagen biföll förslaget 1924 och på nyåret 1925 startade Postgirot som en del av Postsparbanken. Idén med kontantlösa betalningar genom girering fick ett snabbt genomslag och redan under det första verksamhetsåret öppnades över 5000 konton.

Se också