Plusgirot

Utskriven av kund 2014.04.20

Ränta

Ränta för Sparkonto Företag
Specifikation Ränta

Ränta beräknas på medel som står inne på kontot hela kalendermånaden.

0,60 %