Plusgirot

Utskriven av kund 2014.10.23

Ränta

Ränta för Sparkonto Företag
Specifikation Ränta

Ränta beräknas på medel som står inne på kontot hela kalendermånaden.

0,05 %