Plusgirot

Utskriven av kund 2014.11.23

Kontantuttag i automater

Med Business Gold

I Sverige -  max 5.000 kronor per gång, max 20.000 kronor under en rullande sjudagarsperiod.

Utomlands - max 20.000 kronor per rullande sjudagarsperiod.

Med Företagskort MasterCard 

I Sverige -  max 5.000 kronor per gång, max 25.000 kronor under en rullande sjudagarsperiod.

Utomlands - max 25.000 kronor per rullande sjudagarsperiod.