Plusgirot

Utskriven av kund 2015.01.26

Checklista

Allmäna tips och råd

 • Spärra ditt kort omedelbart om du misstänker bedrägeri. Ring bankens spärrnummer.
 • Programmera in bankens spärrnummer i din mobiltelefon, så hittar du det snabbt.
 • Förvara inte kort och kod tillsammans
 • Ha alltid kortet under uppsikt
 • Det är viktigt att hantera kort och kortnummer som de värdehandlingar de är.
 • Utomlands sker inte alltid legitimationskontroll. Där jämförs namnteckningen på baksidan av kortet med namnteckningen på notan.
 • I utländska uttagsautomater är ofta sifferpanelen vänd på annat håll än här hemma. Se upp så att du inte av misstag slår in fel kod!
 • Om du på semestern inte vill bära med dig kortet, ska det alltid låsas in i hotellets safety-boxar/kassaskåp och aldrig lämnas kvar på hotellrum, bagagerum eller i bilen.
 • Var vaksam på personer som gärna vill hjälpa till eller ge goda råd när du ska ta ut pengar i en uttagsautomat.
 • Säg aldrig din kod till någon som frågar efter den. Den ska alltid hållas skyddad, och enbart du ska slå in den i uttagsautomater eller vid köp.
 • Ficktjuvar är vanliga på platser där mycket människor rör sig, t ex flygplatser, bussar, marknader och köer. Förvara inte kortet i bakfickan eller i en ryggsäck på dessa platser.
 • Använd ett kort med månadsfaktura, så är företagets pengar på transaktionskontot orörda om ett bedrägeri trots allt skulle inträffa.

Vid köp via Internet, telefon och postorder

 • Behåll alltid en utskrift/kopia av beställningen.
 • Skicka aldrig ditt kortnummer via e-post.
 • Ta alltid reda på företagets telefonnummer och adress och hur man kan reklamera köpet.
 • Uppge aldrig ditt kortnummer om du inte ska köpa något.
 • Se till att e-butiken har en säker uppkoppling, t ex SSL (symboliseras av ett hänglås).
 • Vid köp på Internet, telefon eller postorder ska kortnummer samt giltighetstid uppges i den ordning det står på kortet.

Se också